Vi levererar kompletta paketlösningar, -Från Pump till Kran.

Tillgång till bra vatten är en livsnödvändighet. En djupborrad vattenbrunn är oftast det bästa alternativet för att få tillräcklig volym av vatten med bra kvalitet för den som inte har tillgång till kommunalt vatten. Som certifierade specialister på brunnsborrning kan vi erbjuda en helhetslösning med vattenmängdsgaranti till fastpris.

Detta ger dig som kund köptrygghet samt full kostnadskontroll från offert till vatten i kranen. Enkelt förklarat innebär vattengarantin att vi garanterar en viss tillströmmning/tillgång av vatten i brunnen.

unge vattenbrunn

Generellt sett brukar man räkna att på att genomsnittskonsumtion och dygn uppgår till ca. 160-200 liter/person. Vår Vattengarantin garanterar en vattenmängd av minst 2400L/dygn.Som Ni ser så är vår garanti generöst tilltagen för att säkra Er vattentillgång.

Observera att vår vattengarantin endast gäller mängden vatten som brunnen genererar, inte vattnets kvalitet. Olika geografiska områden har olika förutsättningar för vattenkvaliteten. Rådfråga oss eller kontakta Statens Geologiska Institut för information om just Ert område. Du kan även hitta mycket information om anläggning och skötsel gällande din framtida vattenbrunn hos vår branschorganisation avantisystems. Klicka på länken nedan för att att komma direkt till läsvärda PDF dokument hos Avanti.

Om vattenkvaliteten efter fysikalisk-kemisk analys inte skulle hålla rekommenderad kvalitet så kan vi givetvis erbjuda olika lösningar för filtrering så att vattnets renas till tjänligt dricksvatten.
Efter att din vattenbrunn är färdigborrad monterar vi en så kallad sänkpump, vi använder oss bara av kvalitetspumpar från Grundfos. Pumpen dimensionerar vi för den specifika lyfthöjd samt vattenbehov din nya vattenbrunn kräver. Som standard ingår en pump dimensionerad för ett eventuellt eftermonterat filtreringssystem.
Du alltid är välkommen att rådfråga oss för just dina specifika behov och förutsättningar. Läs mer om oss här.

Om du behöver en ny vattenbrunn eller har frågor om brunnsborrning kontakta oss!