Sebastian är i farten igen och är denna gången i Töreboda och borrar för bergvärme.
Borrdjupet mäter 170 meter ner.

Anledningen till att vi måste borra så djupt som 170 meter är för att vara säkra på att borrhålet levererar den energi som anläggningen kräver för att fungera.
Borrar du t.ex. för grunt kan det resultera i att anläggningen fryser.