Bergvärme är ett miljövänligt alternativ för att värma upp hus och byggnader. Med stigande elpriser och ett större miljömedvetande har många insett fördelarna med att borra sin egen Energibrunn. En bergvärme anläggning blir både driftsäker och energisnål samt bidrar till en grönare värld. Genom att kunna utnyttja naturens förmåga att lagra energi kan vi genom bergvärme skapa en bekymmersfri värmeanläggning för ditt hus som tuffar på under många år framöver. Att investera i en anläggning för bergvärme ökar även värdet på din fastighet. Vill du läsa mer om hur bergvärme fungerar rent tekniskt rekommenderar vi att du klickar vidare på länken till vår branschorganisation Avanti.

Vadsbo brunnsborrning har borrat Energibrunnar för utvinning av bergvärme under många år. Under dessa år har våra certifierade Brunnsborrare utvecklat en enastående förmåga att utföra ett effektivt och kvalitetssäkrat arbete. Vi strävar alltid efter att minimera tiden vid varje borrning så onödigt eventuellt störande buller kan undvikas.

Tack vare vår långa och gedigna erfarenhet har vi skapat samarbeten med en lång rad professionella rörläggare och installatörer. Tillsammans med dem erbjuder vi kompletta och kostnadeffektiva lösningar så du som kund kan känna dig trygg i ditt beslut.

Välkommen att kontakta oss eller någon av våra samarbetspartners för att diskutera den bästa lösning för dig.

Partners